Logo České geologické služby
Logo Agentury ochrany přírody a krajiny
Logo Správy jeskyní ČR
Logo České speleologické společnosti

Kras, jeskyně a lidé

1. ročník

Kras a
      voda logo

Konference je organizována k Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu 2021/2022 vyhlášenému Mezinárodní speleologickou unií (UIS) s cílem s cílem lepšit povědomí veřejnosti o problematice jeskyní a krasu a jejich vztahu k podzemním vodám, jejich využívání a ochraně.

Témata konference

 • Využívání jeskyní a krasu člověkem
 • Ochrana jeskyní a krasu
 • Význam krasových území z hlediska hydrologie a hydrogeologie
 • Ochrana podzemní vody a vodních zdrojů
 • Speleologická činnost jako primární získávání poznatků o jeskyních a krasu

Cirkuláře a program

Registrace

Voda Člověk Ochrana Příroda Jeskyně

Místo konání konference:

Hotel Panorama
Češkovice 168
678 01 Blansko
+420 725 418 111
+420 516 418 111
recepce@hotelpanorama.cz
www.hotelpanorama.cz

Kontakt

Jiří Nečas
Česká geologická služba
Leitnerova 22
658 69, Brno
kras@geology.cz

Logo Ministerstva životního prostředí
Logo Union Internationale de Spéléologie
Logo Roku jeskyní